Visie BINST

BRUGSE INNOVATIEF NETWERK VOOR EEN SAMENWERKENDE TOEKOMST

Onze missie

Het bevorderen van groeikansen voor kinderen en jongeren om hun potentieel te ontwikkelen in samenwerking met heel wat partners.

Onze visie

Als vzw zijn wij grensverleggend en innovatief in het creëren van sociale en duurzame oplossingen aansluitend op maatschappelijke noden.

BINST geeft publieke dienstverlening die streeft naar het combineren van het welzijn en de sociale belangen van gezinnen met de fundamentele rechten van het kind. Deze aanpak combineert de concepten van welzijn met die van educatie.

Onze doelstellingen

Doelstelling 1

BINST: wil ondersteuning geven in een uitdagende context die alle betrokkenen maximale ontwikkelkansen biedt. BINST wil een netwerk creëren waar tal van actoren, onderzoekers, leraren, de buurt elkaar ontmoeten, inspireren en verrijken. Zo zal BINST ook een plek geven aan jonge ondernemers met eigenzinnige ideeën, zij inspireren jongeren met hun talent in mediawijsheid, Yoga, theatertechnieken, dansactiviteiten, crea-lessen, beweging, muziek … Allemaal jonge mensen die kansen krijgen om met jongeren samen te werken.


Doelstelling 2

BINST: wil innoveren in schooltijden, werkvormen, middelen en media voor maximale kansen. Er ligt meer nadruk op leren dan op onderwijzen en het bieden op ontwikkeling van talenten.


Doelstelling 2

BINST: wil ruimtes ontwikkelen waar ateliers gegeven worden vanuit een artistieke invalshoek van nul tot 18 jaar.


Doelstelling 2

BINST: wil projecten ondersteunen waarbij levensbeschouwelijke ontwikkeling centraal staat om verdraagzaamheid en respect bij jongeren en kinderen in de kijker te zetten..BINST staat voor:

Brugge,

het centrale punt van deze vzw


INNOVATIE

BINST wil innoveren in

  • integratie van alle leeftijden in nieuwe arrangementen die tegemoet komen aan de superdiversiteit
  • in schooltijden, werkvormen, middelen en media voor maximale kansen voor allen
  • internationale partners voor de ontwikkeling van het gedachtengoed van commons
  • inspraak voor maximale betrokkenheid en welbevinden
  • ICT met alle mogelijke applicaties voor krachtig ondersteund leren
  • individualisatiemethodieken die identiteitsontwikkeling en persoonlijke vorming en keuze ondersteunen
  • inclusie van alle kinderen op maat voor maximale kansen.


NETWERK:

BINST laat zich omringen door O-experten die we ook mee opnemen in de klankbordgroep. Ze hangen samen met het O-model voor co-creatie dat we hierbij gebruiken om processen en educatieve producten te ontwikkelen die antwoorden geven op de behoeften. Opgeleiden (kinderen) Opleiders en ondersteuners (begeleiders, leerkrachten, artiesten) Ouders en de buurt - Onderzoekers - Ondernemers die met knotsgekke ideeën het veld komen versterken.

SAMENWERKEND

De verschillende bouwstenen van BINST komen aan bod: de visie, de opdrachten en de bijhorende processen en organisatie ervan in een macro- en microstructuur in samenwerking met verschillende organisaties.

TOEKOMST

BINST zet in op de noden van de toekomst Hoe bereiden we onze kinderen en jongeren voor op de toekomst? Welke vaardigheden moeten ze hebben om in deze toekomst te staan en welke activiteiten en aanbod kunnen wij hier voor voorzien?